Nuttige links

Peters & meters

Peters en meters 2019

In Middenschool Lendelede werken we elk schooljaar rond een bepaald thema. Het jaarthema voor het schooljaar 2018 – 2019 is verbondenheid.

In het kader van dit jaarthema, maar eveneens met het oog op het verhogen van de betrokkenheid en participatie van externe partners, zetten we dit werkjaar specifiek in op peter- en/of meterschappen. Gezien de verscheidenheid aan expertise van de regionale externe partners zijn deze voor onze school een grote meerwaarde.

Bij het opzetten van deze peter-/meterschappen is het onze bedoeling dat aan elke (al dan niet gecombineerde) klasgroep uit de eerstes minstens een peter/meter wordt toegekend. Voor de leerlingen uit de tweedes mikken we (in de mate van het mogelijke) op zowel een peter als een meter.

Aan de peters en de meters vragen wij dat zij op bepaalde momenten in het schooljaar een klasgroep ondersteunen. Dit kan door:

o   zichzelf voor te stellen (bv. wat doen ze, welke studies hebben zij gevolgd en waarom werd voor deze studies gekozen). Deze voorstelling gebeurt liefst tijdens het klasuur van dinsdagvoormiddag (= van 8u25 tot 9u15);

o   een bezoek met de klas toe te laten. Ook dit verloopt, gezien de planning van het klasuur, het best op dinsdagmorgen (bv. tussen 8u30 en 10u).

Daarnaast kan door de peters en/of meters, afhankelijk van de met de klastitularis onderling gemaakte afspraken, ook nog bijkomende ondersteuning voorzien worden.

Het aanvaarden van een peter- of meterschap biedt ook voor de peters of meters een aantal voordelen. De peters en meters hebben de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen aan een groep opgroeiende jongeren en hun begeleidende leerkrachten. Bovendien zullen we de peter en meters publiceren om de website van onze school, tijdens onze opendeur ...

 

Hieronder een lijst van de meters en peters van alle klassen dit schooljaar.