Nuttige links

Prizma Middenschool Lendelede

ontbijt Bebat 2019

De leerlingen van klas 1A6-8 en 2A3 zamelden dit jaar het meest batterijen in en kregen hiervoor een klasontbijt aangeboden.