Nuttige links

Onze troeven

In de Prizma school Lendelede groeit talent door…

degelijk onderwijs,

de familiale sfeer,

pluimen te geven,

tijd geven en delen (vele contactmomenten met ouders en leerlingen),

een breed aanbod activiteiten.

 

Degelijk onderwijs!

Wij willen op de eerste plaats degelijk en kwalitatief onderwijs aanbieden waarbij we focussen op de mogelijkheden van elke jongere. Hiermee zetten we hen op weg om een zo goed mogelijke keuze te maken voor hun verdere toekomst.

Warme en familiale school waar de drempel laag ligt zodat elke jongere zich hier vlug thuis voelt! Begeleiding in alle facetten staat hier centraal! Wij geven vanuit een positieve geest waarden mee die geïnspireerd zijn door het bijbels christelijk verhaal van waaruit onze school ontstaan en opgericht is.

Pluimen geven doet vleugels krijgen!

Wij willen alle jongeren zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Verdraagzaamheid, openheid en betrokkenheid zijn hierbij van essentieel belang in onze school.

Wij maken tijd voor onze leerlingen en voor onze ouders!

Wij zijn een gemoedelijke school waar iedereen het beste van zichzelf geeft om onze jonge mensen optimaal tot ontplooiing te laten komen. Wij staan hier voor hen altijd klaar met raad en daad! We betrekken hierin graag de leerlingen zelf, de ouders en de lokale gemeenschap. Om deze gemoedelijkheid in daden om te zetten.

Hier groeit talent door alle vormen van creativiteit te stimuleren!

Wij bieden een brede waaier aan van activiteiten die de persoonsontwikkeling van onze leerlingen alleen maar ten goede komt! Zo kunnen zij ontplooien tot weerbare, zelfstandige jonge mensen.