Nuttige links

Peters & meters

Peters en meters 2019

In Middenschool Lendelede werken we elk schooljaar rond een bepaald thema.

Het jaarthema voor het schooljaar 2019-2020 is "Creatief Ondernemen".

In het kader van dit jaarthema, met het oog op het verhogen van de betrokkenheid en participatie van externe partners, alsook in functie van het verbreden van de studiekeuzebegeleiding, zetten we dit werkjaar opnieuw in op peter- en/of meterschappen.
Gezien de grote verscheidenheid aan activiteiten en expertise van de regionale partners zijn deze voor onze school een grote meerwaarde.

Bij het opzetten van deze peter- /meterschappen is het onze bedoeling dat aan elke (al dan niet gecombineerde) klasgroep uit de eerstes en tweedes een peter/meter wordt toegekend.

Aan de peters / meters vragen wij dat zij op bepaalde momenten in het schooljaar een klasgroep ondersteunen. Dit kan door:

  • zichzelf voor te stellen (bv. wat doen ze, welke studies hebben zij gevolgd en waarom werd voor deze studies gekozen, welke competenties zijn hiervoor nodig). Deze voorstelling kan plaatsvinden tijdens een willekeurig moment van de lesweek;
  • een bezoek met de klas toe te laten. Ook dit verloopt tijdens de lesweek op een daartoe met de klastitularis onderling overeengekomen moment.

Daarnaast kan door de peters / meters, afhankelijk van de met de klastitularis onderling gemaakte afspraken, ook nog bijkomende ondersteuning voorzien worden.

Het aanvaarden van een peter- of meterschap biedt ook voor de peters / meters een aantal voordelen. De peters en meters hebben de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen aan een groep opgroeiende jongeren en hun begeleidende leerkrachten.
Bovendien zullen we de peters en meters publiceren op de website van onze school, tijdens onze opendeur ...

Voor het opzetten van het peter- / meterschap voorzien we volgend stappenplan:

  • periode september - oktober:
    • De klastitularissen polsen in de verschillende klassen naar de interesses van de leerlingen. Op basis hiervan worden een aantal kandidaat peters / meters voorgesteld;
    • De klastitularis neemt contact op met de potentiële peters / meters.
  • Uiterlijk vrijdag 25 oktober wordt het peter-/meterschap per klas vastgelegd.
  • Halverwege november - eind november wordt er een globaal contactmoment met de peters / meters op onze school vastgelegd. De pers zal hiervoor worden uitgenodigd.
  • Vanaf dan kunnen de verschillende klassen met de peters en/of meters aan de slag.