Nuttige links

Studieaanbod eerste leerjaar A

Voor wie?

Je hebt je getuigschrift lagere school op zak en je bent op zoek naar een goede algemene ontwikkeling die de weg opent naar heel wat mogelijkheden in het tweede jaar en in de bovenbouwscholen. Onze school biedt in de observerende en oriënterende eerste graad een ruime waaier aan mogelijkheden.

 

Stappenplan kiezen in 1A

Je kiest voor een algemene vorming (A) of een algemene vorming met verdieping (A*).

Vervolgens kies je voor 2 x 2 lesuren binnen het keuzegedeelte, uitgezonderd voor Latijn waar je ineens kiest voor 4 lesuren.

Je kiest dus voor een groen blok (links) én een geel blok (rechts) van telkens twee lesuren.

 

Let hierbij wel op dat je:

  • geen twee keuzes met dezelfde benaming kunt maken;
  • Latijn, Frans & wiskunde en STEM-wetenschappen alleen kan kiezen als je voor de algemene vorming met verdieping (A*) hebt gekozen.


    

Hoe maak je de overstap naar het tweede leerjaar A?

In het eerste leerjaar gebeurt geen voorafname op het tweede jaar. Met uitzondering voor het vak Latijn liggen alle mogelijkheden opnieuw voor je open. Prizma trekt in het schooljaar 2020-2021 het vernieuwde aanbod naar het tweede jaar door.